" /> Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων - Κ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ.

ΚΕΔΙΠΕΣ
Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης
Περιουσιακών Στοιχείων

Καλωσορίσατε στην ΚΕΔΙΠΕΣ

H Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ είναι ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, 100% θυγατρική της Συνεργατικής Εταιρείας…

Πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε;

Πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε; Ο στόχος μας είναι να εστιάζουμε στις ανάγκες σας και να σας εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τελευταία Νέα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων της ΚΕΔΙΠΕΣ σκοπό έχει την άμεση εξέταση του παραπόνου σας με αμεροληψία, αντικειμενικότητα, εντιμότητα και διαφάνεια.