ΚΕΔΙΠΕΣ
Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης
Περιουσιακών Στοιχείων

Καλωσορίσατε στην ΚΕΔΙΠΕΣ

H Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) είναι ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, 100% θυγατρική της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ).

Πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε;

Στόχος μας είναι να εστιάζουμε στις ανάγκες σας και να σας εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων της ΚΕΔΙΠΕΣ σκοπό έχει την άμεση εξέταση του παραπόνου σας με αμεροληψία, αντικειμενικότητα, εντιμότητα και διαφάνεια.