Η ΚΕΔΙΠΕΣ ανακοινώνει ότι έχει αρχίσει το ‘έργο ΛΗΔΡΑ’, για την πιθανή πώληση εξυπηρετούμενου δανειακού χαρτοφυλακίου ύψους €476εκ.

Πατήστε εδώ

Share article: