Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 15/12/2022
αποφάσισε την αύξηση του επιτοκίου πράξεων κύριας
αναχρηματοδότησης από 2,00% σε 2,50%, με ισχύ από τις
21/12/2022.

Πατήστε εδώ

Share article: