Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 02/02/2023 αποφάσισε την αύξηση του επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης από 2,50% σε 3,00%, με ισχύ από τις 08/02/2023.

Πατήστε εδώ

Share article: