Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 16/03/2023 αποφάσισε την αύξηση του επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης από 3,00% σε 3,50%, με ισχύ από τις 22/03/2023.

Πατήστε εδώ

Share article: