Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 15/06/2023 αποφάσισε την αύξηση του επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης από 3,75% σε 4,00%, με ισχύ από τις 21/06/2023.

Πατήστε εδώ

Share article: