Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 27/07/2023 αποφάσισε την αύξηση του επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης από 4,00% σε 4,25%, με ισχύ από τις 02/08/2023.

Πατήστε εδώ

Share article: