Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 06/06/2024 αποφάσισε την μείωση του επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης από 4,50% σε 4,25% με ισχύ από τις 12/06/2024.

Πατήστε εδώ

Share article: