Το Σχέδιο Εστία αφορά Πιστωτικές Διευκολύνσεις με στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας και την άμβλυνση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι αιτητές θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 2 Σεπτεμβρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Πατήστε εδώ

 

Share article: