" /> Ανακοίνωση - Κ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ.

Υποβολή στοιχείων των Πιστωτικών Διευκολύνσεων των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ) της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας προς τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας

Πατήστε εδώ

Share article: