Οι συνολικές ταμειακές εισροές του εποχικά πιο αδύνατου Γ΄ Τριμήνου 2023 παρουσιάζουν καλή εικόνα στα €94εκ. σε παρόμοια επίπεδα με το αντίστοιχο του 2022 ενώ παρουσιάζουν μείωση 15% έναντι €111εκ. του Β’ Τριμήνου του 2023. Μέχρι σήμερα οι σωρευτικές ταμειακές εισροές ανήλθαν σε €2δις που αντιστοιχεί στο 40% περίπου του μακροχρόνιου στόχου της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Πατήστε εδώ

Share article: