Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ανακοινώνει ότι ο κ. Γιώργος Παντελή έχει υποβάλει την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρείας…

Πατήστε εδώ

Share article: