Η ΚΕΔΙΠΕΣ ενημερώνει ότι έχει γίνει μερική πληρωμή ύψους €55,6εκ. προς την Ελληνική Τράπεζα έναντι των πρώτων δύο απαιτήσεων που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) συνολικού ύψους €72,9εκ.
Πατήστε εδώ

Share article: