Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση της ΚΕΔΙΠΕΣ, αναγνωρίζοντας την προσφορά του προσωπικού, αποφάσισαν την παραχώρηση Ετήσιας Προσαύξησης και Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) αναδρομικά από 1/1/2019 ως επίσης και για το 2020, με κατώτατο όριο μηνιαίας προσαύξησης τα €75.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Share article: