Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων της ΚΕΔΙΠΕΣ για την ανάγκη μείωσης του αριθμού του προσωπικού της Εταιρείας, μέσω της κατάργησης θέσεων εργασίας αφού δεν είχε καταστεί εφικτή η απαιτούμενη μείωση μέσω του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης (ΣΕΑ), ανακοινώνουμε τα ακόλουθα..

 

Πατήστε εδώ

Share article: