Η ΚΕΔΙΠΕΣ, σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων της για την ανάγκη μείωσης του αριθμού του προσωπικού της Εταιρείας και της τελευταίας της ανακοίνωσης ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2022, έχει εξαγγείλει σήμερα προς το προσωπικό νέο Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης (ΣΕΑ).

Πατήστε εδώ

Share article: