• Οι ταμειακές εισροές παραμένουν σε ψηλά επίπεδα – €115,2εκ. το Β΄ Τρίμηνο 2022
  • Νέα αποπληρωμή κρατικής βοήθειας σε μετρητά ύψους €60εκ. τον Σεπτέμβριο – συνολικά €230εκ. αποπληρωμή σε μετρητά το 2022 και €800εκ. αποπληρωμή σε μετρητά από την έναρξη εργασιών
  • Ολοκλήρωση διαδικασίας εξέτασης της αναθεωρημένης συμφωνίας εξυπηρέτησης χαρτοφυλακίου με Altamira όσον αφορά τη Δέσμευση 18 και τον όρο ότι η συμφωνία πρέπει να συνάδει με όρους αγοράς. Υπογραφή της συμφωνίας εντός Δ’ Τριμήνου 2022
  • Έγκριση συμφωνιών μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από ΣΕΔΙΠΕΣ προς ΚΕΔΙΠΕΣ. Ολοκλήρωση μεταφοράς εντός Δ’ Τριμήνου 2022

Πατήστε εδώ

Share article: