Υπεγράφη στις 7/10/2022 η Συμφωνία Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων μεταξύ της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (η «ΣΕΔΙΠΕΣ») και της Κυπριακής Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λίμιτεδ (η «ΚΕΔΙΠΕΣ») (η «Συμφωνία»).

Πατήστε εδώ

Share article: