Υπεγράφη σήμερα η Συμφωνία, στη βάση των προνοιών της οποίας τίθεται σε εφαρμογή η αναθεωρημένη Συμφωνία Εξυπηρέτησης Χαρτοφυλακίου (το «SLA») μεταξύ των ΣΕΔΙΠΕΣ, ΚΕΔΙΠΕΣ και Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd.

Πατήστε εδώ

Share article: