€80ΕΚ. Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

€880εκ. κατέβαλε η ΚΕΔΙΠΕΣ προς το Κράτος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ αποφάσισε νέα καταβολή προς το Κράτος ποσού €80εκ. ευρώ για το Δ’ τρίμηνο 2022, στο πλαίσιο της αποπληρωμής κρατικής βοήθειας.

Πρόκειται για την τέταρτη καταβολή μετρητών για το έτος 2022 με το συνολικό ποσό, για τη συγκεκριμένη χρονιά, να ανέρχεται στα €310εκ. ευρώ.

Από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ, το συνολικό ποσό της αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά ανήλθε στα €880εκ. ευρώ.

Πατήστε εδώ

Share article: