• Ταμειακές εισροές €114,1εκ. το Δ’ Τρίμηνο 2022 – Ταμειακές εισροές €438,8 το έτος 2022, οι υψηλότερες ετήσιες εισροές από τη δημιουργία της ΚΕΔΙΠΕΣ
  • Αποπληρωμή Κρατικής Βοήθειας €80εκ. το  Δ’ Τρίμηνο 2022 – Αποπληρωμή Κρατικής Βοήθειας €310εκ. το έτος 2022, η μεγαλύτερη ετήσια αποπληρωμή από τη δημιουργία της ΚΕΔΙΠΕΣ – Συνολική Αποπληρωμή Κρατικής Βοήθειας σε μετρητά €880εκ.
  • Eπιδότηση τόκων αναδιαρθρωμένων δανείων που είναι συνδεδεμένα με βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ για τους συνεπείς δανειολήπτες που δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση στην καταβολή των δόσεων τους
  • Έγκριση σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» από το Δ.Σ. της ΚΕΔΙΠΕΣ
  • Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με ΕΤΥΚ

Πατήστε εδώ

Share article: