• Αποπληρωμή Κρατικής Βοήθειας €60εκ. για το A’ Τρίμηνο 2023 και περαιτέρω αποπληρωμή €60εκ. για το Β’ Τρίμηνο 2023.
  •  Αποπληρωμή ενός δισεκατομμυρίου ευρώ σε μετρητά από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ.
  •  Συνολικές ταμειακές εισροές €106,7εκ. για το A’ Τρίμηνο 2023. Το τρίμηνο επηρεάστηκε αρνητικά από τις αναστολές των εκποιήσεων και τα προβλήματα στα συστήματα του Κτηματολογίου.
  •  Bελτίωση στις ταμειακές εισροές κατά το Β’ Τρίμηνο 2023, λόγω ομαλοποίησης των πιο πάνω προκλήσεων. Προβληματισμός ωστόσο, για μέρος των προτεινόμενων προτάσεων νόμου

Πατήστε εδώ

Share article: