Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής μας ημερομηνίας 14/03/2023, που αφορούσε υφιστάμενα ενήμερα αναδιαρθρωμένα δάνεια, η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λίμιτεδ («ΚΕΔΙΠΕΣ»), μετά τις διαδοχικές αυξήσεις του επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ») στις οποίες οδήγησε η σημαντική αύξηση του πληθωρισμού και λόγω των ευρύτερων επιπτώσεων στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, αποφάσισε να αναθεωρήσει την τιμολόγηση νέων αναδιαρθρώσεων προσφέροντας στους δανειολήπτες δύο επιλογές:

1. Eισαγωγή μιας περιόδου σταθερού επιτοκίου, η οποία θα λήγει την 31/12/2025

2. Σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια ζωής του αναδιαρθρωμένου δανείου

Πατήστε εδώ

Share article: