Ικανοποίηση εκφράζει η ΚΕΔΙΠΕΣ για τα πρώτα αποτελέσματα του Σχεδίου  Επιδότησης Τόκων που είχε εξαγγείλει τον περασμένο Μάρτιο, μετά τις διαδοχικές αυξήσεις του επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ»).

Το Σχέδιο, αφορούσε επιδότηση τόκων για αναδιαρθρωμένες πιστωτικές διευκολύνσεις  οι οποίες φέρουν ως βασικό επιτόκιο, Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ, ως  επιβράβευση των δανειοληπτών που τηρούν το πρόγραμμα αποπληρωμής των πιστωτικών διευκολύνσεών τους για το έτος 2023.

Πατήστε εδώ

Share article: