Πρόοδος Διαχείρισης ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι 31/12/2023

  •  Ταμειακές εισροές €129,6εκ. για το Δ’ Τρίμηνο 2023 – Ταμειακές εισροές €440,8εκ. για το έτος 2023, οι υψηλότερες τριμηνιαίες και ετήσιες εισροές από τη δημιουργία της ΚΕΔΙΠΕΣ.
  • Αποπληρωμή Κρατικής βοήθειας σε μετρητά €80εκ. το Δ’ Τρίμηνο 2023 (συνολικά €280εκ. για το έτος 2023 και €1,16δις από έναρξη εργασιών).

Πατήστε εδώ

Share article: