Καταβολή €60εκ. για το Β’ Τρίμηνο 2024
€1.36δις συνολική αποπληρωμή της ΚΕΔΙΠΕΣ προς το Κράτος
Πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2024 καταβολή σε μετρητά ποσού €60εκ., η οποία είχε ήδη εξαγγελθεί στην τελευταία ανακοίνωση Προόδου Διαχείρισης
Εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ για το Α’ Τρίμηνο του 2024…

Πατήστε εδώ

Share article: