Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ σε συνεδρία του ενέκρινε τον διορισμό του

κ. Σοφοκλή Παραπάνου στη θέση του ανεξάρτητου μη-εκτελεστικού μέλους …..

Πατήστε εδώ

Share article: