Στο πλαίσιο υλοποίησης των Δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεγράφη στις 24/04/2020 η συμφωνία για την πώληση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Αltamira Asset Management (Cyprus) Limited ..

Πατήστε εδώ

Share article: