Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) 100% θυγατρική της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ), πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ (ΣΚΤ) εργάζεται με στόχο την άμεση διερεύνηση περιπτώσεων τερματισμού λογαριασμών/παγιοποιήσεων/συμψηφισμών και επίλυσης θεμάτων τα οποία πιθανόν να έχουν προκύψει.

 

Η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει ήδη προχωρήσει σε σύσταση:

 

  • αρμόδιας ομάδας για στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου με αριθμό τηλεφώνου 22743500 στον οποίο οι επηρεαζόμενοι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν καθώς και
  • εξειδικευμένης ομάδας η οποία εξετάζει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

 

Η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει επίσης ζητήσει από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο να της προωθηθεί το σύνολο των σχετικών παραπόνων που έχει λάβει, προκειμένου να τύχουν και αυτά άμεσου χειρισμού από πλευράς ΚΕΔΙΠΕΣ  ενώ  βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Τράπεζα για τη μεταφορά 4559 επηρεαζόμενων τρεχούμενων λογαριασμών.

 

Η ΚΕΔΙΠΕΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη  εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που έχουν επηρεαστεί.

 

Share article: