Η ΚΕΔΙΠΕΣ, 100% θυγατρική της ΣΕΔΙΠΕΣ (πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα), ενημερώνει για τα αποτελέσματα διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας για την περίοδο μέχρι 31/3/2019.   Πατήστε εδώ …

Share article: