Τέσσερις μοναδικές συλλογές του Συνεργατισμού παρουσίασε σήμερα σε ειδική εκδήλωση η ΚΕΔΙΠΕΣ, η οποία διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.   Πατήστε εδώ …

Share article: