Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 04/05/2023 αποφάσισε την αύξηση του επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης από 3,50% σε 3,75%, με ισχύ από τις 10/05/2023.

Πατήστε εδώ

Share article: