Για ποια θέματα μπορώ να απευθύνομαι στην Υπηρεσία Διεκπεραίωσης και Ελέγχου Παραπόνων («ΥΔΕΠ»);
Στην ΥΔΕΠ μπορείτε να απευθύνεστε για θέματα που άπτονται   της συνεργασίας  σας  με την ΚΕΔΙΠΕΣ ή εάν  δεν είστε ικανοποιημένος από το επίπεδο εξυπηρέτησης  της ΚΕΔΙΠΕΣ ή/και της Διαχειρίστριας Εταιρείας (doValue Cyprus).

Πρέπει να υποβάλω το παράπονο μου μόνον εγγράφως;
Μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας στην Υπηρεσία Διεκπεραίωσης και Ελέγχου Παραπόνων της ΚΕΔΙΠΕΣ και μέσω τηλεφώνου.

Μπορεί η Υπηρεσία Διεκπεραίωσης και Ελέγχου Παραπόνων να είναι αντικειμενική και αμερόληπτη;
Οι λειτουργοί της ΥΔΕΠ διαθέτουν εμπειρία και είναι σε θέση να διερευνήσουν και να αξιολογήσουν σε βάθος το κάθε ζήτημα που μπορεί να σας απασχολήσει. Στόχος είναι να λάβετε τεκμηριωμένη απάντηση,  σύμφωνα με το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο.

Διαφωνώ με την απάντηση/ λύση που μου παρουσιάζετε/προτείνετε.
Έχετε δικαίωμα να μην αποδεχθείτε την απάντηση/λύση που σας προτείνεται.
Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντηση που θα λάβετε από την ΚΕΔΙΠΕΣ ή αν παρέλθουν 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του παραπόνου χωρίς να έχετε σχετική απάντηση, μπορείτε να απευθυνθείτε στις πιο κάτω υπηρεσίες:

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ