" /> Αίτηση Αναστολής Δόσεων και Τόκων με βάση το Διάταγμα - Κ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ.

Για την αίτηση αναστολής δόσεων και τόκων των πιστωτικών σας διευκολύνσεων με βάση το Διάταγμα πατήστε εδώ.