Επιτροπή  Ελέγχου
Σοφοκλής Παραπάνος – Πρόεδρος Επιτροπής Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μάριος Χοιρομερίδης Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Διονύσης Διονυσίου

Γιάγκος Χατζηγιάννης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

 

Επιτροπή  Κινδύνων
Μάριος Πιτσιλλής – Πρόεδρος Επιτροπής Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Λάμπρος Παπαδόπουλος Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Διονύσης Διονυσίου Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Επιτροπή Αποδοχών & Διορισμών
Μάριος Χοιρομερίδης – Πρόεδρος Επιτροπής Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Λάμπρος Παπαδόπουλος Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Σοφοκλής Παραπάνος

Γιάγκος Χατζηγιάννης

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος