Επιτροπή  Ελέγχου
Σοφοκλής Παραπάνος – Πρόεδρος Επιτροπής Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μάριος Χοιρομερίδης Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Διονύσης Διονυσίου

Γιάγκος Χατζηγιάννης

Ρένα Ρουβιθά Πάνου

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

 

Επιτροπή  Κινδύνων
Μάριος Πιτσιλλής – Πρόεδρος Επιτροπής Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Λάμπρος Παπαδόπουλος Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Διονύσης Διονυσίου

Ρένα Ρουβιθά Πάνου

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

 

Επιτροπή Αποδοχών & Διορισμών
Μάριος Χοιρομερίδης – Πρόεδρος Επιτροπής Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Λάμπρος Παπαδόπουλος Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Σοφοκλής Παραπάνος

Γιάγκος Χατζηγιάννης

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος