Επιτροπή  Ελέγχου  
Σοφοκλής Παραπάνος – Πρόεδρος Επιτροπής Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Μάριος Χοιρομερίδης Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Διονύσης Διονυσίου Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Επιτροπή  Κινδύνων  
Μάριος Πιτσιλλής – Πρόεδρος Επιτροπής Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Λάμπρος Παπαδόπουλος Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Διονύσης Διονυσίου Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Επιτροπή Αποδοχών & Διορισμών  
Μάριος Χοιρομερίδης – Πρόεδρος Επιτροπής Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Λάμπρος Παπαδόπουλος Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Σοφοκλής Παραπάνος Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος