Λάμπρος Παπαδόπουλος - Πρόεδρος

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος)

Ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Λεμεσό το 1971. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Kent at Canterbury στο Ηνωμένο Βασίλειο με τίτλο σπουδών Accounting with Computing (B.A.Hons – First Class) και από το 1996 είναι ACA, Μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW). Διαθέτει πείρα πέραν των 27 ετών σε θέσεις ανώτερου στελέχους και διοικητικού μέλους σε εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα και Κύπρο όπως η εταιρεία Citigroup.

Ο κ. Παπαδόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 στην Ernst & Young στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε μέχρι το 1998 στους τομείς Ελέγχου (Audit – Media & Resources) και Εταιρικής Χρηματοδότησης (Corporate Finance – Business Valuations). Κατά το διάστημα 1998-2012 εργάστηκε στη Citigroup (Λονδίνο), ως Επικεφαλής του τμήματος Ανάλυσης για την Ελληνική και Κυπριακή Χρηματιστηριακή Αγορά και του τμήματος Χωρών και Εταιρειών Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης στην Ηπειρωτική Ευρώπη. Από το 2006 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου και διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του τμήματος Ανάλυσης.

Το 2013 διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στο Μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Για το διάστημα 2013-2015 υπήρξε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euroxx Securities S.A. Την περίοδο 2015 ως το 2018 διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών.

Από τον Απρίλιο του 2019 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Trastor Real Estate Investment Company η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου την περίοδο 2017-2019 ήταν Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών. Από το 2018 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Στρατηγικής του Διοικητικού Συμβουλίου της Global Ports Investments Plc, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Από τον Ιούλιο του 2019 έχει διοριστεί ως μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ στη θέση του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Παπαδόπουλος το 2013, ίδρυσε την εταιρεία PenteP Advisors Ltd η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε χρηματοοικονομικά θέματα και σε θέματα στρατηγικής.

Μάριος Χοιρομερίδης - Αντιπρόεδρος

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Αντιπρόεδρος)

Ο Μάριος Χοιρομερίδης κατέχει μεταπτυχιακό ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Robert H. Smith School of Business του Πανεπιστημίου του Maryland Αμερικής, με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και Στρατηγική Εταιρειών το 2002, με υποτροφίες από το Fulbright Commission και το Πανεπιστήμιο του Maryland. Αποφοίτησε επίσης το 1998 από το Πανεπιστήμιο του Reading στην Αγγλία, στο Μάρκετινγκ και Διεθνείς Επιχειρήσεις, με First Class Honours και μερική υποτροφία από την Τράπεζα Κύπρου.

Είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) από τον Ιούλιο 2019, με ευθύνη τη διαχείριση και ανάκτηση χαρτοφυλακίου αξίας €8 δισεκατομμυρίων, αποτελούμενο από μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, ακίνητα, συμμετοχές σε εταιρείες και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Διορισμών και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων. Σαν ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος έχει εγκριθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε σχέση με την αξιολόγηση Ικανότητας και Καταλληλότητας (Fit & Proper test).

Ο Μάριος είναι επίσης Γραμματέας, Μέλος του Δ.Σ. και Λειτουργός Συμμόρφωσης της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού “H Πρόοδος” Δημόσια Λτδ από τον Οκτώβριο 2018, η οποία είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και ιδιοκτήτρια του ορεινού Ξενοδοχείου Ρόδον.

Είναι διευθυντής της Connecor Investments (Cyprus) Limited την οποία έχει ιδρύσει στην Κύπρο με το διεθνές Group της Hansa Mercator από τον Αύγουστο του 2013. Aσχολείται με την εξεύρεση κεφαλαίων, την προώθηση επενδύσεων, συμβουλευτικές υπηρεσίες και την πώληση επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιουχικής αξίας, αντιπροσωπεύοντας επενδυτές ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα είναι εγγεγραμμένος διαμεσολαβητής για εμπορικά θέματα στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης από Σεπτ. 2017.

Από 2017 ως 2018 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της CYTA (Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου) και Διαχειριστής στο Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της CYTA με χαρτοφυλάκιο επενδύσεων πέραν των €600 εκατομμύριών. Διετέλεσε επίσης μέλος του Δ.Σ. της CYTA Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Ανώνυμος Εταιρεία μέχρι και την επιτυχή πώληση της στην VODAFONE Ελλάδος για €118 εκατομμύρια. Έχει διατελέσει επίσης μέλος του Δ.Σ. του ΡΙΚ (Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου) από 2016 μέχρι 2017. Στα παραπάνω συμβούλια ήταν επίσης μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Προσωπικού.

Ο Μάριος έχει εξειδικευμένη εμπειρία πέραν των δέκα χρόνων στον Τομέα Ακινήτων, στη διαχείριση, αξιολόγηση, πώληση, ενοικίαση, επέκταση και ανακαίνιση εμπορικών, γραφειακών, οικιστικών, ξενοδοχειακών, επισιτιστικών και μεικτών συγκροτημάτων ακινήτων.

Από 2007 ως 2013 ήταν ο πρώτος γενικός διευθυντής του The Mall of Cyprus, του πρώτου εμπορικού κέντρου τέτοιας εμβέλειας στην Κύπρο. Διαχειρίστηκε επίσης το Εμπορικό Πάρκο Σιακόλα, το The Mall of Engomi και άλλα εμπορικά ακίνητα του Ομίλου Σιακόλα. Ήταν επίσης γενικός διευθυντής της ιδιοκτήτριας δημόσιας εταιρείαs ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc.

Από 2003 ως 2007 ήταν γενικός διευθυντής της Pafilia Services Ltd με ευθύνη τη διαχείριση μεγάλου αριθμού συγκροτημάτων κατοικιών και ακινήτων του Ομίλου Pafilia, καθώς και την παροχή συνολικών υπηρεσιών after-sales services, σε ιδιοκτήτες και επενδυτές στην Πάφο. Έχει εργαστεί επίσης στις πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων από 2002 ως 2003 στην Λευκωσία, στην εταιρεία Landtourist Estates Limited.

Από 1998 μέχρι 2000 εργάστηκε στην Αγγλία, στον τομέα της Επικοινωνίας Μάρκετινγκ στην International Computers Ltd, (ICL), θυγατρική του διεθνούς Ομίλου Fujitsu. Διαχρονικά έχει παραστεί σε μεγάλο αριθμό σεμιναρίων και συνεδρίων στους τομείς ενδιαφέροντος σε Κύπρο και εξωτερικό, με στόχο τη συνεχή ατομική επιμόρφωση, ενημέρωση και εκπαίδευση. Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 2 Σεπτεμβρίου 1974, υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά από το 1993 μέχρι το 1995 και απολύθηκε με το βαθμό του εφέδρου Ανθυπολοχαγού.

Δρ. Μάριος Πιτσιλλής

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Δρ. Μάριος Πιτσιλλής είναι αριστούχος απόφοιτος του Πανεπιστημίου London School of Economics (LSE) με πτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά – B.Sc. (Econ) – First Class Honours. Είναι επίσης απόφοιτος του Πανεπιστημίου Cambridge University με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε θέματα Χρηματοοικονομικών, Μακρο-Οικονομίας και Οικονομετρίας – M.Phil, Ph.D. Έχει κερδίσει υποτροφίες από διάφορους φορείς και βραβεία για ακαδημαϊκή επίδοση για όλα τα έτη σπουδών.

Έχει πολυετή τραπεζική επαγγελματική εμπειρία σε διάφορες θέσεις στους τομείς της Δανειοδότησης Μεγάλων Επιχειρήσεων, Στρατηγικής και Ανάπτυξης, Έρευνας & Ανάλυσης Επενδύσεων και Διαχείρισης Κινδύνων στον Όμιλο Εταιρειών Λαϊκής Τράπεζας, καθώς επίσης και συμμετοχή σε σημαντικά έργα (projects) στον ίδιο Όμιλο.

Από το 2013 ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και με την επιχειρηματική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως (online) εκπαίδευσης. Ήταν επίσης Ειδικός Εμπειρογνώμονας/ Αξιολογητής (Expert/Evaluator) για καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνολογία, Καινοτομία και Αριστεία, κατόπιν επιλογής του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ έχει επίσης πολυετή διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Cambridge, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο κ.α. Έχει διδάξει σε πολλά άλλα πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και σε προγράμματα ΜΒΑ και ερευνητικές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.

Διονύσης Διονυσίου

Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο κ. Διονύσιος Διονυσίου είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Εργάζεται από το 2005 στην Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών όπου και προάχθηκε στη θέση του Οικονομικού Λειτουργού Α’ τον Δεκέμβριο του 2010. -Το Σεπτέμβριο του 2013 διορίστηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ως Προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες του περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Συμμετοχή Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του ήταν η διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας ως μετόχου στην ιδιοκτησιακή δομή της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), η διασφάλιση της συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε όρους τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) για την παροχή κρατικής ενίσχυσης στη ΣΚΤ, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης της ΣΚΤ, η συμμετοχή ως παρατηρητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδρίες της Επιτροπείας της ΣΚΤ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΧΣ και η αξιολόγηση και παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης της ΣΚΤ και του ΟΧΣ .

Ο κ. Διονυσίου είναι από τον Δεκέμβριο του 2015, Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης καθώς και από το 2008 μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων. Από τον Αύγουστο του 2018 είναι μη εκτελεστικό μέλος της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ.

Σοφοκλής Παραπάνος

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο κ. Σοφοκλής Παραπάνος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα χρηματοοικονομικά από το πανεπιστήμιο του Northern Illinois University των ΗΠΑ. Διαθέτει 30 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα με εξειδίκευση σε θέματα διεθνών αγορών κεφαλαίου και τις χρηματοδοτήσεις σε αναδυόμενες αγορές. Εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στην HSBC (Wardley Cyprus Ltd) καθώς και στον διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, London Forfaiting Company PLC . Υπήρξε συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του πρώτου Κυπριακού, μη τραπεζικού, ιδρύματος παροχής εμπορικών χρηματοδοτήσεων σε Ευρωπαϊκές αναδυόμενες αγορές καθώς και στην παροχή υπηρεσιών συναλλάγματος.  Είναι επικεφαλής γραφείου που εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ενώ διετέλεσε μέλος σε διοικητικά συμβούλια χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων εταιρειών.

Mάριος Παπαδόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Είναι κάτοχος πτυχίου B.S. Accounting από το Πανεπιστήμιο Loyola Marymount του Λος Άντζελες των ΗΠΑ και μεταπτυχιακού διπλώματος στο M.S. Banking & Money Management από το Πανεπιστήμιο Adelphi της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ. Είναι μέλος του American Institute of Certified Public Accountants και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Aπό το 1992 μέχρι το 1997 εργάστηκε στην εταιρεία Horwarth Αυξεντίου και Φιλιππίδης, Chartered Accountants ως Διευθυντής Ελεγκτικών Υπηρεσιών (Audit Manager) και στη συνέχεια στην εταιρεία HLB Αυξεντίου και Συνέταιροι Chartered Accountants ως Ανώτερος Διευθυντής (Senior Audit Manager). Από τον Ιούνιο του 2003 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2016 διετέλεσε Γραμματέας-Γενικός Διευθυντής του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Πάφου και στη συνέχεια ανέλαβε ως επικεφαλής της Ανώτερης Διεύθυνσης Τραπεζικών Δραστηριοτήτων της ΣΚΤ μέχρι τον Αύγουστο του 2018.

Από τον Σεπτέμβριο 2018 μέχρι τον Φεβρουάριο 2020 κατείχε τη θέση του Διευθυντή Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Χαρτοφυλακίου της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ).

Από τον Φεβρουάριο 2020 διορίστηκε στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Λάμπρος Παπαλαμπριανού

Chief Financial Officer – Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Nottingham ‘Industrial Economics with Accounting’ μεταξύ 1988 και 1991.

Την περίοδο 1991 έως 1994 εργάστηκε στον ελεγκτικό KPMG στην Αγγλία και παράλληλα εξασφάλισε τον επαγγελματικό τίτλο του The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Το 1995 απέκτησε MBA in International Banking and Finance στο Πανεπιστήμιο του Birmingham.

Από το 1995 έως το 2014 εργάστηκε στην Alpha Bank Cyprus σε διάφορες θέσεις ευθύνης. Στις 26.4.2013 τοποθετήθηκε Γενικός Διευθυντής Risk and Finance και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου της Alpha Bank Cyprus. Διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Insurance Ltd και της Emporiki Bank Cyprus Ltd.

Στις 15.9.2014 εργοδοτήθηκε από την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ στην θέση του Ανώτερου Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και από 1.9.2018 στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ).

Μάριος Ξενίδης - Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου