Η ΚΕΔΙΠΕΣ συνεργάζεται με τους ακόλουθους Θεσμικούς Φορείς:

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

https://www.centralbank.cy/

Υπουργείο Οικονομικών

http://mof.gov.cy/

Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης

http://www.financialombudsman.gov.cy

Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας

http://www.audit.gov.cy/

Βουλή των Αντιπροσώπων

http://www.parliament.cy/

Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

http://www.cssda.gov.cy/

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

http://www.dataprotection.gov.cy/

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

http://www.competition.gov.cy/