Συνεισφόρα στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας με θετικό αντίκτυπο στην Κυπριακή κοινωνία.