" /> ΟΡΑΜΑ - Κ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ.

Να συνεισφέρει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας γενικότερα με τρόπο που να έχει θετικό αντίκτυπο στην κυπριακή κοινωνία.