" /> ΟΡΑΜΑ - Κ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ.

Συνεισφόρα στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας με θετικό αντίκτυπο στην Κυπριακή κοινωνία.