Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 14/09/2023 αποφάσισε την αύξηση του επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης από 4,25% σε 4,50%, με ισχύ από τις 20/09/2023.

Πατήστε εδώ

Share article: