Οι ταμειακές εισροές του Δ’ Τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €96,6εκ. σημειώνοντας αύξηση 14,7% έναντι €84,2εκ. για το προηγούμενο τρίμηνο του 2020. Οι εισπράξεις από τη διαχείριση ακινήτων ανήλθαν στα €39,9 εκ. καταγράφοντας το ψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ…

Πατήστε εδώ

Share article: