Οι ταμειακές εισροές για το Γ’ Τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €84,2εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 58,9% έναντι €53,0εκ. το προηγούμενο τρίμηνο όπου η δραστηριότητα είχε καθηλωθεί τους μήνες Απρίλιο και Μάιο λόγω των περιοριστικών μέτρων…

Πατήστε εδώ

Share article: