Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Προσφορών στο 22743131 ή να αποστείλετε το μήνυμα σας στη διεύθυνση tendersdepartment@kedipes.com.cy