Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τους Ειδικούς κανονισμούς της ΣΕΔΙΠΕΣ