ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

Το Σχέδιο Εστία αφορά Πιστωτικές Διευκολύνσεις με στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας και την άμβλυνση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι αιτητές θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 2 Σεπτεμβρίου μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 2019 . Αίτηση που θα υποβάλλεται μετά την 15η Νοεμβρίου 2019 δεν θα γίνεται αποδεκτή και δεν θα εξετάζεται.

Στο Σχέδιο έχουν Δικαίωμα να συμμετάσχουν Αιτητές που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και συγκεκριμένους όρους του σχεδίου.

Δείτε στους πιο κάτω συνδέσμους σημαντικές πληροφορίες για το Σχέδιο Εστία που αφορούν:

Κριτήρια και Προϋποθέσεις

Αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο Εστία

Οδηγός Συμπλήρωσης Έντυπου Αίτησης

Διαγραμματική Διαδικασία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ