" /> Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων - Κ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ.

Το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων της ΚΕΔΙΠΕΣ σκοπό έχει την άμεση εξέταση του παραπόνου σας με αμεροληψία, αντικειμενικότητα, εντιμότητα και διαφάνεια.

Το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων δεν εξετάζει παράπονα/καταγγελίες:

  • Που αποτελούν ήδη αντικείμενο δικαστικής δίωξης
  • Στα οποία εμπλέκονται ποινικά αδικήματα

Mπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Μέσω διαδικτύου

Συμπληρώνοντας την πιο κάτω ηλεκτρονική φόρμα.

Θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας:
Μέσω EmailΜέσω Τηλεφώνου

*Υποχρεωτικά πεδία
Μέσω ταχυδρομείου

Αποστέλλοντας επιστολή με το παράπονο/καταγγελία σας ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων

Τ.Θ 24537, 1389 Λευκωσία

Μέσω τηλεφώνου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22743500

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με την τελική μας απάντηση, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε το παράπονό σας στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, www.financialombudsman.gov.cy, νοουμένου ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις για την υποβολή παραπόνων σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Σύστασης Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης Νόμου του 2010 (Ν.84(Ι)/(2010) ως έχει τροποποιηθεί.