Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 08/09/2022 αποφάσισε την αύξηση του επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης από 0,50% σε 1,25%, με ισχύ από τις 14/09/2022.

Πατήστε εδώ

Share article: