Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ αποφάσισε νέα καταβολή προς το Κράτος ποσού €60εκ. ευρώ για το Γ’ τρίμηνο 2022, στο πλαίσιο της αποπληρωμής κρατικής βοήθειας.

Click here

Share article: