Για τη λήψη της προκήρυξης του Διαγωνισμού πρέπει να αποστείλετε:

  1. Πιστοποιητικό Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη της Dell Technologies στην Κύπρο
  2. Το συνημμένο αρχείο “Συμφωνία Εμπιστευτικότητας” υπογραμμένο και σφραγισμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση tendersdepartment@kedipes.com.cy

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Προσφορών στο 22743131.