Αγορά και Εγκατάσταση Πλατφόρμας Microsoft 365 (M365)

Ερωτήσεις – Απαντήσεις (ver.1)

Ερωτήσεις – Απαντήσεις (ver.2)

Ερωτήσεις – Απαντήσεις (ver.3)

Παραχωρείται παράταση για την υποβολή προσφοράς μέχρι τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι.