Τηλεφωνικό Σύστημα CISCO Unified Communications Manager (CUCM)

Πρόσκληση για υποβολή Προσφοράς
Παράρτημα 1
Παράρτημα 2
Παράρτημα 3

Σημαντική ανακοίνωση: Αντικατάσταση Παραρτήματος 2 και Παραρτήματος 3